Utazási irodák számára fontos linkek

     
 

 

 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Tovább

 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról XV. Fejezet utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok Tovább

 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről Tovább

 

2000. évi C. törvény a számvitelről Tovább

 

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Tovább

 

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről Tovább

 

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Tovább

 

214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazási és utazást közvetítő szerződésről Tovább

 

65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról Tovább

 

2012. évi CLXXVIII. törvény 137. § Elektronikus számlára vonatkozó szabályok Tovább

 

MKEH által enedélyezett utazási irodák listája Tovább

 

Számlázó program bejelentési kötelezettésghez szükséges nyomtatvány Tovább

 

A kitöltéshez szükséges adatok:
A számlázó program:
– neve: Nagy Utazás, azonosítója: 3  
– fejlesztőjének neve: Foltnet Kft., Adószám: 12836714-2-42
– értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának neve: Foltnet Kft., Adószám: 12836714-2-42
– beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontja: Minden irodánál egyedi az időpont